Renditingimused

Täielikud renditingimused kajastuvad rendilepingul

Vajalikud dokumendid

Matkabussi rentimisel on vajalik esitada nii kehtiv juhiluba kui ka ID kaart/pass. Renditud matkabussi võivad juhtida vähemalt 25 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba minimaalse juhistaaziga 4 aastat. Samad nõuded kehtivad ka lisajuhile.

Broneerimine

Matkabussi broneerimistasu on 150 EUR. Broneeringu kinnituseks loetakse broneerimistasu laekumist ETAMP OÜ arvele  EE903300332101730002 Danskepanka. Selgitusse märkida arve numbrit. Broneerimistasu ei tagastata, vaid arvestatakse renditasu sisse.

Tagatisraha

Matkabussi rentnik peab maksma lepingu nõuete täitmise tagatisraha 750 EUR, mis lepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.

Rendiperiood ja läbisõit

Matkaautode rendi minimaalne rendiperiood on kolm ööpäeva. Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu. Seepärast soovitame rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest matkabussi tagastamise aja ja/või koha suhtes. Matkabussidel on läbisõidupiirang 700km rendipäeva kohta. Iga ületatud km 0,25 €.

Rendihinnad

Rendihinnad sisaldavad õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust.

Maksed

Nii eeldatav renditasu kui ka rentija omavastutuse summa tasutakse vahetult enne rendiperioodi algust. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Tasuda on võimalik ülekandega.

Kindlustused

Matkaautode rendi hinnad sisaldavad avariikindlustust rentija omavastutusega 750 EUR ja varguskindlustust rentija omavastutustutusega 15% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust.
Matkabussi ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).

Lepingu kehtivus

Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.

Sõitmise välisriiki

Rentnikul on keelatud sõita sõidukiga väljaspool Eestit, kui tal puudub selleks Rendifirma eelnev kirjalik nõusolek. Sõidukiga on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Gruusiasse, Armeeniasse, Aserbaidžaani, Moldovasse ja Türkki. Vastav soov kooskõlastada kirjalikult rendifirmaga enne rendiperioodi algust vähemalt 14 päeva.

Matkabussi seisukord

Matkabuss antakse Teile üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras. Autot vastu võttes soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõik vigastused (sh kriimustused).
Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.

Kütus

Matkabuss antakse Teile üle täis kütusepaagiga. Rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama täis kütusepaagiga või hüvitma Rendifirmale iga puuduoleva kütuseliitri eest hetkel kehtiva Neste hinnakirja järgi ja tankimise teenustasu 25.-€. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama kahjud täies ulatuses sõidukisse vale kütuse tankimisega tekitatud kahjude eest.

Matkaauto tagastamine

Rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama samas seisus, mis talle Sõiduk loovutati, st. puhtana (reoveepaak tühi, wc paak tühi, külmik sulatatud ja puhas, pliit puhastatud, elamu seest koristatud). Rendile andjal on õigus nõuda koristusraha kui matkaauto ei ole piisavalt hästi koristatud. Siseruumide koristuse hind on 65 EUR. Koristusteenus on võimalik ette tellida Sõiduki broneerimisel. Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendileandja ja rentnik koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija autoesinduse hinnakirja alusel.

Nõuded kolmandatele isikutele

Kõik rentniku ja/või matkaauto kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Varustus

Matkabussile on paigaldatud ärandamisvastane seade. Talveperioodil on kõik matkaautod varustatud talverehvidega.

Muu

Autos ei tohi vedada lemmikloomi ja suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 600 EUR.